Deň poľa Agrisem Galanta – prehliadka porastov

 

Dňa 14.6.2022 usporiadala spoločnosť AGRISEM Deň poľa obilnín, za účasti šlachtiteľov z Českej republiky.

V prevádzkovom pokuse bolo vysiatych 24 políčok, z toho 17 mäkkých ozimných pšeníc, 1 presievková pšenica, 1 jačmeň ozimný, 2 jačmene jarné , 2 ozimné raže a 1 tritikale.

V sortimente mäkkých pšeníc návštevníci mohli vidieť absolútnu novinku v našom sortimente kŕmnu pšenicu KALBEX, ktorá bola vyšlachtená na extrémne vysokú úrodu.Ďalšou novinkou v sortimente je mega skorá odroda MEGAN, ktorá je najskoršou odrodou v sortimente s kvalitou E. Od odrody ILLUSION si tiež veľa sľubujeme a veríme, že potvrdí vysoké úrody a vynikajúcu kvalitu vo všetkých výrobných oblastiach. Stála odroda BUTTERFLY , ktorú všetci dobre poznáte nás opäť nesklamala a v pokuse preukázala svoj výnimočný zdravotný stav.

Zúčastneným ďakujeme za účasť na našom dni poľa a veríme, že Vám pokus dopomôže k výberu správnej odrody certifikovaného osiva z výrobných stredísk AGRISEM-u.

Na poľný deň sa tešíme opäť o rok.

Kolektív AGRISEM Galanta