Význam poľných dní pre poľnohospodársku prax

Základom poľnohospodárstva je prvovýroba (rastlinná výroba, živočíšna výroba). Prvovýroba tvorí hodnoty, ktoré sú podmienkou existencie ďalších článkov poľnohospodárstva ako je výroba priemyselných hnojív, pesticídov, poľnohospodárskych strojov, šľachtenie nových odrôd, hybridov, GMO, výroba osív… . Voľakedy sa tomu hovorilo nadstavba poľnohospodárstva. Možno správne.

A práve táto časť poľnohospodárstva, keď chce uspieť v tomto reťazci, musí vedieť správne a včas osloviť prvovýrobu.

Jednou formou (veľmi dôležitou) sú aj poľné dni organizované v rámci Slovenskej Republiky. Najdôležitejšie informácie pre našu prvovýrobu sú však informácie z najbližšieho okolia, kedy sú pestovateľské podmienky porovnateľné. Zároveň aj účastníci takýchto podujatí sa poznajú a výmena informácií a skúseností je živšia, úprimnejšia.

Takou najväčšou udalosťou aj v tomto roku bola Poľnohospodárska výstava vo Dvoroch nad Žitavou v dňoch 7. – 8. Júna 2016. Bola zameraná na prehliadku odrôd poľnohospodárskych plodín, ochranu a výživu rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat.

Aj naša firma patrí medzi tie firmy, ktoré sa chcú presadiť  hlavne v oblasti osivárstva. Tým, že firma zastupuje na Slovensku silnú Českú firmu Selgen, a.s., je prvoradou úlohou spropagovať a presadiť jej produkty. Najsilnejšou oblasťou firmy je šľachtenie ozimných pšeníc. Veľké zastúpenie majú už staršie odrody – BOHEMIA, SULTÁN, ELLY, TURANDOT. Medzi novinky patrí odroda VIKI (E), PENELOPE (A), MANDOLINA (E), VANESSA (C), TOSCA, CARMINA a ďalšie. Silne je rozbehnuté šľachtenie ozimného jačmeňa, tritikale a raže ozimného. V ponuke ďalej máme aj jej odrody repky ozimnej (CORTES, OREX), pelušky ozimnej, hrachu ozimného (ENDURO, AVIRON).

Hustosiate jariny majú tiež silné zastúpenie, hlavne pri jarnej pšenici, ovsa siateho (aj nahá forma- OTAKAR, KAMIL, OLIVER).

Jačmeň jarný ako hlavná surovina pri výrobe piva je prezentovaný odrodami SEBASTIAN, FRANCIN.

Šľachtenie strukovín a ďatelinovín má tiež dlhoročnú tradíciu s dobrými výsledkami. Odrody hrachu poľného – ESO, GAMBIT, ATLAS, ZEKON sú známe v celej Európe.

Rozpracované je aj šľachtenie špeciálnych plodín ako je repka ozimná, jarná, lupina biela, lucerna siata, ďatelina lúčna.

Účasť na tejto udalosti bola veľká, z čoho vyplýva, že záujem o informácie je veľký, a preto je potrebné tento trend udržať. Treba však podotknúť, že v tomto roku sa vyskytli aj nedostatky, hlavne v agrotechnike pri zakladaní jednotlivých vystavovaných blokov.

Prezentácia firiem na tomto veľkolepom podujatí je finančne náročná a preto organizátori musia spraviť všetko pre to, aby zúčastnených nesklamali.

Okrem tejto celoslovenskej akcie sa konali aj iné oblastné prehliadky (Osivo Zvolen – Solary, Agropodnik Trnava – Diakovce, AGROMARKT – Nýrovce, RWA – Želiezovce, …) ktoré oslovujú partnerov k danej oblasti.

Ďalšou formou poľných dní sú poľné dni na šľachtiteľských staniciach. Sú to vysokoodborné podujatia, perfektne pripravené a oslovujú hlavne osivárske firmy. Medzi takéto firmy patrí Selgen, a.s. – Praha, Limagrain, Istropol Solary.

Organizátori dní poľa sa snažia každého návštevníka osloviť, zorientovať ho tak, aby nabral čo najviac informácií, vedel ich správne analyzovať a zároveň sa aj správne rozhodnúť.

Toto by malo byť hlavným cieľom takýchto podujatí, pričom treba podotknúť, že neslobodno zotrvať pri šablónovitosti, ale tak ako vývoj napreduje vo všetkých oblastiach, musí to platiť aj v tomto smere.

 

Autorom článku je obchodný zástupca Agrisemu Galanta Ing. Ladislav Fingerhútt