Vincent-Ivanyi.jpg
Ing. Vincent Iványi
Riaditeľ
Alexander-Matlak.jpg
Ing. Alexander Matlák
Zástupca riaditeľa
Tel: 0903 707 209
mail: a.matlak@stonline.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Ing.Vincent Iványi – Agrisem, s.r.o.
Drevená 766/1
924 01 Galanta
IČO: 36274861
IČ DPH: SK2022056311
Účet: 2629090233/1100   Tatra banka Galanta
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2909 0233
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro , vložka č. 17482/T
Tel.: 031 780 5685   fax: 031 780 5686
Sekretariát riaditeľa : 031 780 58 08
mail: agrisem@stonline.sk

O Firme

Ing. Vincent Iványi – AGRISEM s.r.o je semenárska firma, ktorá vznikla v roku 1991 ako prvá súkromná semenárska spoločnosť na území Slovenskej republiky.

Výrobno – obchodné aktivity našej spoločnosti sú zamerané na :

  • množenie osív u poľnohospodárskych prvovýrobcov a u súkromne hospodáriacich roľníkov
  • predaj a dodávku osív a sadív všetkých druhov a odrôd poľnohospodárskych plodín zapísaných v listine povolených odrôd a v spoločnom európskom katalógu registrovaných odrôd
  • úpravu tj. čistenie a morenie osív na vlastných technologických zariadeniach v dvoch výrobných závodoch v Sládkovičove a vo Veľkom Grobe
  • poradensko – agronomickú činnosť pri výbere jednotlivých druhov a odrôd poľnohospodárskych plodín
  • poradensko – distribútorskú činnosť v oblasti chemickej ochrany rastlín
  • organizácia poľných dní s cieľom prezentácie nových odrôd jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín
  • zastupovanie zahraničných šľachtiteľských firiem SELGEN Praha a.s Česká republika a KISKUN Maďarsko na území Slovenskej republiky
  • zastupovanie maďarskej firmy LAJTAMG kft. na území Slovenskej republiky

Náš tým
JSP_0516_male_nostamp.jpg
Ing. Erika Medeková
ekonómka
Tel: 0903 429 355
mail: e.medekova@gmail.com

Linda-Bratova.jpg
Ing. Linda Bratová
ekonómka
Tel: 0905 760 061
031 780 5686
mail: lindabratova.lb@gmail.com

Viola-Danasova.jpg
Ing. Viola Današová
produktový manager
Tel: 0903 621 698
031 780 5685
mail: violadanasova@centrum.sk

Obchodný manager
Ladislav-Fingerhutt.jpg
Ing. Ladislav Fingerhútt
Agronomické poradenstvo

Tel: 0903 470 752
mail: ladislav.fingerhutt@gmail.com

Michal-Svihran.jpg
Michal Švihran
Obchodný manager pre okres Galanta a Šala

Tel: 0905 395 188
mail: svihran.michal@zoznam.sk

Bc.-Lukas-Matlak-.jpg
Mgr. Lukáš Matlák
Obchodný manager pre okres Bratislava, Senec, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Komárno a Levice

Tel: 0902 430 818
mail: lukymatli@centrum.sk

 

Maria-Csanakyova.jpg
Mária Csanakyová
Obchodný manager pre okres Dunajská Streda

Tel: 0903 429 361
mail: csanakym@centrum.sk

Závod Sládkovičovo

Karol-Sebok.jpg
Karol Šebók
Vedúci závodu Sládkovičovo
Tel: 0905 418 235

Iveta.jpg
Iveta Pethóová
Skladník závodu Sládkovičovo
Tel: 0903 677 950

Marta.jpg
Marta Varjúová
Vedúca laboratória
Tel: 0904 826 251

Závod Veľký Grob

Peter-Polgar.jpg
Peter Polgár
Vedúci závodu Veľký Grob
Tel: 0903 429 357

EVA.jpg
Eva Majová
Laborantka závodu Veľký Grob
Tel: 0902 743 048

SELGEN - Slovakia, spol. s.r.o.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
SELGEN – Slovakia, spol. s r.o.
Drevená 766/1
924 01 Galanta
IČO: 35684143
IČ DPH: SK2020826104
Účet: 1700458156/0200   VÚB Galanta
IBAN: SK97 0200 0000 0017 0045 8156
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro , vložka č. 14258/T
Tel./fax: 031 780 5686

Alexander-Matlak.jpg
Ing. Alexander Matlák
Konateľ
Tel: 0903 707 209
mail: a.matlak@stonline.sk
Erika-Medekova.jpg
Ing. Erika Medeková
Ekonómka
Tel: 0903 429 355
mail: e.medekova@gmail.com
Robert-Culak.jpg
Ing. Róbert Čulák
Obchodný manager
Tel: 0911 913 360
mail: culak.r@gmail.com

Viola-Danasova.jpg
Ing. Viola Današová
Odbytový manager
Tel: 0903 621 698
mail: selgenslovakia@gmail.com